شماره‌گذاری فایل ورد از صفحه دلخواه

شماره‌گذاری فایل ورد از صفحه دلخواه

شماره‌گذاری از صفحه دلخواه – شماره‌گذاری فایل‌های word همیشه دردسرهای خود را داشته است. گاهی اوقات می خواهیم فایل ما از صفحه‌ی اول شماره‌گذاری نشود، بلکه از صفحه‌ی دیگری آغاز گردد. مثلا یک صفحه عنوان داریم. یک صفحه فهرست هم داریم و شروع متن اصلی مقاله از صفحه سوم است. طبیعیتا دوست داریم به جای […]