چگونه موضوع پایان نامه انتخاب کنیم؟

زمانی که وارد دوره تحصیلات تکمیلی میشوید باید یک پژوهش را به عنوان اصلی ترین تکلیف یا بخش این دوره انجام دهید. اما این پژوهش چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ اولین و شاید مهم ترین بخش این پژوهش موضوع… Continue Reading